Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan anda

Jayagiri

Munggaran tepang di pudunan Jayagiri
rindag socana seseleket kana ati


Antukna kenal di tanjakan Jayagiri
anteng di tungtun rasa ku alim dikantun


Munggaran patepang langit bengras caang
dina hate ligar jutaan kembang
 

Arek kumadatang abong-abong tresna
lamun bakal teu nyaho di mangsa
 

Ngan kuring hariwang alah balang siang
sieun kuring anu ambon sorangan
 

rasa dina hate boa-boa engke
dibales ku hare-hare
 

Sukur-sukur gening jauh ti panyana
nya kabukti nepikeun ka kiwari
manehna satia mawa cinta nu sajati

Tampil :